zhutu12
index_6

“Nantong Sinogrates Composite Composite Material Technology Co., Ltd.”

“Nantong Sinogrates Composite Composite Material Technology Co. Ltd. önümleri.Biz ISO9001 tarapyndan berk halkara hil dolandyryş ulgamlary bilen kepillendirilen zawod.Bizde dürli synag enjamlary bar, FRP önümleriniň kuwwatynyň dürli ülňülere laýyk gelmegini üpjün etmek üçin FRP önümleriniň ýük göteriji synag synaglaryny geçirip bilýän ýokary hilli, ýokary önümçilik netijeliligi, bäsdeşlik bahasy we hünärmen tehnikler we satyjylar bar, bizde bar müşderilerimiziň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin özümizi bagyşlaýarys.

Has köp
1-nji surat
2-nji surat
3-nji surat
4-nji surat

saýlanan we öndürilen dürli aralyk aýratynlyklary

Birnäçe ýyllap toplanan tejribelerden we bazar hyzmatlaryndan soň, dürli galyplary topladyk we maýa goýduk, şol bir wagtyň özünde müşderileri, talaplary kanagatlandyrmak we hyzmat etmek üçin tehnologiýa we önümiň hilini yzygiderli ösdürýäris.Häzirki bar bolan galyplar spesifikasiýalaryna laýyklykda FRP önümlerini öndürýäris, şeýle hem müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak we has ýokary hilli we bäsdeşlik bahalary özara hyzmatdaşlyga esaslanýar.

Has köp
FRP / GRP AÇYLAN MESH MOLDED GRATING Slip çydamly

FRP / GRP AÇYLAN MESH MOLDED GRATING Slip çydamly

Streokary güýçli FRP / GRP MINI MESH MOLDED GRATING

Streokary güýçli FRP / GRP MINI MESH MOLDED GRATING

FRP / GRP DIAMOND GÖRNÜŞLI FIBERGLASLAR MOLDED GRATING

FRP / GRP DIAMOND GÖRNÜŞLI FIBERGLASLAR MOLDED GRATING

FRP / GRP FLAT ÖÇÜRILEN FIBERGLASLAR MOLDED GRATING

FRP / GRP FLAT ÖÇÜRILEN FIBERGLASLAR MOLDED GRATING

“FRP” /

FRP / GRP SLIP RESISTANT QUARTZ SÖ FLGI ÖÇÜRILEN FIBE ...

FRP / GRP Aç-açan süýümli aýna örtükli örtük

FRP / GRP Aç-açan süýümli aýna örtükli örtük

FRP / GRP Pultruded Handrail Fiberglas tegelek turbalar

FRP / GRP Pultruded Handrail Fiberglas tegelek turbalar

Güýçli ýokary süýümli süýümli burç burçy

Güýçli ýokary süýümli süýümli burç burçy

FRP / GRP Süýümli aýna tegelek gaty gaty

FRP / GRP Süýümli aýna tegelek gaty gaty

FRP / GRP strengthokary güýçli süýümli aýna I-şöhleleri köpeltdi

FRP / GRP strengthokary güýçli süýümli aýna I-şöhleleri köpeltdi

FRP / GRP Pultruded süýümli aýna kanallary poslama we himiki çydamly

FRP / GRP Pultruded süýümli aýna kanallarynyň poslamagy ...

FRP / GRP Pultruded Fiberglas meýdany turbasy

FRP / GRP Pultruded Fiberglas meýdany turbasy

FRP / GRP süýümli aýna gönüburçly turba poslama garşylygy

FRP / GRP süýümli aýna gönüburçly turba poslama R ...

FRP / GRP Süýümli aýna gönüburçly çyzyk

FRP / GRP Süýümli aýna gönüburçly çyzyk

FRP Pultruded Grating ýangyn saklaýjy / himiki çydamly

FRP Pultruded Grating Fire Retardant / Himiki R ...

El tutawaçlary üçin FRP SMC birleşdirijileri

El tutawaçlary üçin FRP SMC birleşdirijileri

Distribýutorlary gözleýär

Bütin dünýäde distribýutorlar bilen gowy hyzmatdaşlygy ýola goýmaga bagyş etdik.Önümleriň hilini we täze önümleriň gözlegini we ösüşini jemleýäris.Hilini we netijeli üpjünçiligini kepillendirýän görnükli işgärlerimiz bar. Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler, biz hakda has giňişleýin maglumat almak üçin zawodymyza baryp görmegini hoş geldiňiz.

Has köp
FRP galypdan ýasalan örtük ussahanalary we önümler görkezilýär

FRP galypdan ýasalan örtük ussahanalary we önümler görkezilýär

Senagat gurşawynda howpsuzlyk we netijelilik ...

FRP galypdan ýasalan örtük ussahanalary we önümler görkezilýär

“Frp Grating” bespoke paketlerini we adaty paketleri hödürleýäris

“Frp Grating” bespoke paketlerini we adaty paketleri hödürleýäris

Nantong täze çal kompozit material tehnologiýasy C ...

“Frp Grating” bespoke paketlerini we adaty paketleri hödürleýäris

FRP çyzylan setirler we hünär önümçilik tejribesi

FRP çyzylan setirler we hünär önümçilik tejribesi

Köplenç ulanylýan kompozitler we olaryň FR üçin peýdalary ...

FRP çyzylan setirler we hünär önümçilik tejribesi